Центр дослідження проблем верховенства права НаУКМА

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  Правове регулювання примусового відчуження майна фізичної особи в умовах воєнного стану [електронний ресурс]
  (2022) Заєць, Анатолій
  Право власності належить до фундаментальних прав людини і його визнання і захист є ознакою верховенства права. Відповідно до статті 41 Конституції України право приватної власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Як виняток, не є протиправним примусове відчуження об’єктів права приватної власності з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку,встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості.
 • Item
  Рішення ЄСПЛ у справі "Кононов проти Латвії": окремі аспекти відповідальності за воєнні злочини [електронний ресурс]
  (2022) Пархоменко, Павло
  Збройна агресія, війна можуть тягти за собою перегляд механізмів притягнення до відповідальності осіб, винних у скоєнні воєнних злочинів, як на національному, так і міжнародному рівнях. Права людини, в тому числі осіб, які притягуються до відповідальності за воєнні злочини, можуть підлягати таким обмеженням, які б були недопустимими за інших умов, і це не означатиме автоматичне їх порушення. Механізми та способи притягнення до відповідальності можуть бути досить різними і, мабуть, ситуація в Україні, продемонструє нові підходи в цьому питанні. Важливим є попередній досвід Європейського Суду з прав людини (далі – ЄСПЛ), який стосується перевірки обґрунтованості втручання у права людини при притягненні до відповідальності за воєнні злочини. В цьому аспекті слід звернутися до Рішення Великої Палати ЄСПЛ у справі "Кононов проти Литви" (далі – Рішення), в якій ЄСПЛ проаналізував базові принципи у сфері прав людини при вирішенні питання притягнення до кримінальної відповідальності за воєнні злочини.
 • Item
  Проблеми притягнення до адміністративної відповідальності за домашнє насильство [електронний ресурс]
  (2022) Пархоменко, Павло
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (далі –КУпАП) діє ще з радянських часів і має низку недоліків та прогалину правовому регулюванні. Як наслідок, зазначене створює умови для порушення прав осіб, які притягуються до адміністративної відповідальності, та не сприяє завданням провадження у справах про адміністративні правопорушення. У цій публікації розглянемо деякі аспекти судового розгляду справ про адміністративні правопорушення, які стосуються домашнього насильства.
 • Item
  Міжнародний протокол із документування та розслідування сексуального насильства в конфлікті: короткий огляд положень [електронний ресурс]
  (2022) Пархоменко, Павло
  Одним із поширених злочинів, які вчинені на території України під час війни, розпочатої російською федерацією, є дії, пов’язані із сексуальним насильством щодо різних категорій людей. Вчинення таких злочинів вимагає від держави забезпечення їх належного розслідування, створення умов для притягнення винних до відповідальності та закріплення механізмів щодо відшкодування шкоди.
 • Item
  Законодавчі перспективи закріплення гарантій щодо репродуктивних прав військовослужбовців та постмортальної репродукції [електронний ресурс]
  (2022) Федосєєва, Тетяна
  Врегулювання репродуктивних та дотичних до них відносин наразі стає все більш затребуваним. Це пов’язано не лише з активним розвитком допоміжних репродуктивних технологій,тенденцією "відкладеного материнства (батьківства)", а й з реаліями, обумовленими війною. Загроза життю і здоров’ювійськовослужбовців, інших осіб, професійна діяльність яких здійснюється у районах воєнних (бойових) дій, волонтерів, а також цивільного населення є високою, а відтак є потреба у законодавчому закріпленні гарантій і механізмів здійснення та реалізації прав на батьківство (материнство), у тому числі посттравматичну та постмортальну репродукцію.
 • Item
  Обов'язковість рішень договірних органів ООН: дві позиції Верховних Судів [електронний ресурс]
  (2022) Пархоменко, Павло
  Україна ратифікувала низку міжнародних договорів у сфері захисту прав людини, які, серед іншого, передбачають механізми індивідуальних звернень осіб у зв’язку із порушеннями їх прав, гарантованих тим чи іншим договором. Поряд із цим, тривалий час продовжується дискусія щодо обов’язковості рішень комітетів Організації Об’єднаних Націй по індивідуальних скаргах та місця практики Комітету ООН з прав людини в національній правовій системі. Наразі практика найвищої судової інстанції України залишається на позиції необов’язковості рішень договірних органів Організації Об’єднаних Націй.
 • Item
  Встановлення фактів народження та смерті в умовах воєнного стану: як це відбувається? [електронний ресурс]
  (2022) Федосєєва, Тетяна
  Особливості провадження у справах про встановлення факту народження або смерті особи на території, на якій введено воєнний чи надзвичайний стан, або на тимчасово окупованій території України визначено у статті 317 Цивільного процесуального кодексу України (ЦПК). Ця стаття діє у новій редакції від 7 серпня 2022 року у зв’язку із набранням чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей провадження у справах про встановлення факту народження або смерті особи в умовах воєнного чи надзвичайного стану та на тимчасово окупованих територіях" від 01 липня 2022 року № 2345–IX.
 • Item
  Верховенство права та окуповані території Донбасу і Криму : звіт
  (2018) Козюбра, Микола; Венгер, Володимир; Лисенко, Олена; Цельєв, Олексій; Козюбра, Микола
  Звіт є результатом дослідження стану захисту прав людини і забезпечення верховенства права на непідконтрольних територіях Донбасу й Криму, а також напрямів їхнього вдосконалення. Дослідження сконцентровано на таких сферах: реєстрація актів цивільного стану (народження і смерті, шлюбу та розлучення); отримання паспортів; здійснення підприємницької діяльності та реалізація майнових прав (захисту власності); забезпечення права на освіту; соціальний захист населення. Авторами сформульовано загальні пропозиції щодо напрямів удосконалення законодавчої бази захисту прав і свобод ВПО і громадян України, які проживають на непідконтрольних територіях, а також практики його застосування місцевими органами державної влади й органами місцевого самоврядування, зокрема через надання ними публічних (адміністративних) послуг. Цільовою аудиторією є працівники органів публічного адміністрування, зокрема органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, міжнародних і національних громадських організацій (переважно правозахисного спрямування), судді, політологи, фахівці в галузі нормопроектування, зокрема місцевого, локального рівня.