Наукові записки НаУКМА

Permanent URI for this community

Наукові записки НаУКМА — наукове фахове видання, що виходить в Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Публікує статті з усіх галузей знань. Цей журнал має 11 тематичних серій і є рецензованим журналом відкритого доступу. Входить до "Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук". Мови публікацій — українська та англійська. З 2017 року журнал припинив виходити.

Browse