Мовний простір слов’янського світу (слов’яно-германські, слов’яно-романські, слов’яно-тюркські контакти): VІ Всеукраїнська науково-практична конференції студентів, аспірантів і молодих учених

Permanent URI for this collection

У збірнику матеріалів розглянуто низку питань, що стосуються актуальних проблем лінгвістики: мови і тексту; мови, культури, суспільства, актуальніих питань термінознавства і перекладознавства. Конференція відбулась 21 травня 2021 року.

Browse