eKMAIR

020-21: Теорія та історія культури

020-21: Теорія та історія культури

 

Recent Submissions

 • Шайда, О. (2002)
  Стаття та аналізує його вплив на економічний розвиток вводить поняття культури якості суспільства.
 • Павленко, Юрій (2002)
  Події осені 2001 р. наявно засвідчили світове значення процесів, які в наш час відбуваються в Центральноазійському регіоні. У статті розкриваються можливості розвитку зв 'язків України з граїнами Сходу та давнє соціокультурне ...
 • Лосєв, Ігор (2002)
  У статті йдеться про рівень культурної залежності сучасної української еліти від впливів колишньої метрополії на тлі порівняння з іншими країнами. Автор стверджує, що у культурному відношенні Україна ще продовжує бути ...
 • Черепанин, Василь (2002)
  У статті на прикладі війни у Косово розглядається типове для інтелектуальної культури Заходу внутрішнє протистояння щодо ставлення до даних подій. Наголошується на апріорній абсурдності такої ситуації, оскільки, з одного ...
 • Стрелкова, Анастасія (2002)
  «Нампороку» - найвідоміший трактат про мистецтво чайної церемонії. Статтю присвячено розгляду буддійських мотивів у трактаті на матеріалі його першої частини («Записи на згадку»), яка є особливо цінною для вивчення ...
 • Брюховецька, Лариса (2002)
  На відміну від західного кіно, де народні маси, за винятком фільмів неореалізму, не були об'єктом зображення, зображення народу в кіно радянському всіляко заохочувалось, але в такому вигляді й тлумаченні, які б працювали ...
 • Щоткіна, Катерина (2002)
  У цій статті розглянуто можливість відтворення найбільш загальних рис моделей чуттєвості за структурами музичного ладу. З цієї точки зору розглянуті європейські ладові системию
 • Петрова, Ольга (2002)
  Статтю присвячено систематизації образотворчих коментарів до «Божественної комедії» Данте Аліг'єрі на історичному просторі XIV-XX століть. Простежено зміну світоглядних моделей митців-ілюстраторів поеми.
 • Нікішенко, Юлія (2002)
  Стаття орієнтована на розгляд символіки геометричних орнаментів як у вигляді окремих знаків, так і комплексів - текстів, виконаних нарізних вишитих виробах (переважно одязі). Крім того, окремі матеріали статті звернені до ...
 • Курочкін, Олександр (2002)
  Традиційний весільний обряд українців зберіг значний пласт реліктів язичництва й громадського оргіастичного свята. До розряду цих явищ належить і танець «.Журавель» («Бусел»), насичений яскраво вираженою еротичною символікою.
 • Король, Денис (2002)
  Роботу присвячено розгляду окремих особливостей культу вовка в давньоруській традиції і генези його на індоєвропейському міфологічному тлі. По ходу роботи долучаються численні етнографічні, фольклорно-міфологічні та ...
 • Кубишев, Анатолій; Пустовалов, Сергій (2002)
  Ця стаття є першою публікацією матеріалів рідкісних катакомбних поховань, які містили небіжчиків з модельованими черепами, з розкопок Херсонської археологічної експедиції ІА HAH України.
 • Бондарець, Оксана (2002)
  Деякі важливі тенденції розвитку зарубіжної археології, особливості формування та функціонування вітчизняної археології значною мірою визначили її сучасний стан. Автор розглядає періоди розвитку археологічних знань, що ...
 • Савельєва, Марина (2002)
  У статті розглядається проблема обставин усвідомлення в культурі постмодерну ситуації міфічності історичного процесу. Міф як ситуація відповідності суб'єкта мислення об'єкту мислення виступає формою свідомості, відносно ...
 • Войцицька, Маріанна (2002)
  У статті розглядається проблематика сприйняття часу у зв'язку зі зміною суспільної свідомості кінця XX ст.- епохи тотальної комунікації та інформаційної прозорості. Як провідні симптоми доби розглядаються пришвидшення та ...
 • Капранов, Сергій (2002)
  Ця стаття - спроба розглянути класичну японську поезію як особливий спосіб пізнання. Теорію такого пізнання можна знайти у працях Кіно Цураюкі та Мотоорі Норінаґи. Висвітлено також: основні поняття - кокоро, аваре, ...
 • Собуцький, Михайло (2002)
  Статтю присвячено випадкам прояву логіки несвідомого, синтактики образів сновидіння у нанизуванні іконічних знаків вторинної семіосистеми античної поезії. Ілюстрацією слугують деякі з найвідоміших од Горація.
 • Бердичевська, Марина (2002)
  Спираючись на основні положення теорії М. Бахтіна про Ф. Достоєвського як відкривача поліфонії в літературі, автор намагається відшукати нові аспекти проблеми діалогічності у світі Ф. Достоєвського, стверджуючи, щорозщепленість, ...
 • Моренець, Надія (2002)
  Авторка розглядає "іншість" як специфічний концепт загальнолюдської перцепції навколишнього світу, що нарівні соціальному стає базою для формування стереотипів. Особлива увага приділяється механізмам витіснення та переносу ...
 • Мальцева, Катерина (2002)
  Статтю присвячено поясненню психологічного підґрунтя опозиції «своє/чуже» та аналізу її культурного змісту. Опозиція «свого/чужого» також аналізується в контексті проблематики виникнення можливих утруднень під час комунікації ...