eKMAIR

Головна сторінка eKMAIR

Електронний архів Національного університету
"Києво-Могилянська академія"

Фонди

Нові завантаження

 • Попова, Дарія; Рябчук, Анастасія (2018)
  У статті виокремлено основні чинники бездомності в Україні, як спільні для жінок і чоловіків (бідність, безробіття, низькооплачувана робота, брак доступного житла, досвід перебування в інтернатах та місцях позбавлення ...
 • Поліщук, Ольга (2018)
  У статті розглянуто важливість математики в загальному розвитку індивіда в цілому і, зокрема, в підготовці фахівців-соціологів. Наголошено на перешкодах в ефективному опануванні математичних дисциплін студентами. Результати ...
 • Дубініна, Яна (2018)
  У статті охарактеризовано можливості застосування соціальної технології маркетингу на ринку освітніх послуг у процесі підготовки фахівців з вищою освітою; доведено, що впровадження маркетингу в практику соціального ...
 • Митник, Юрій; Кашпіровський, Олексій; Олійник, Богдана (2018)
  Статтю присвячено 150-й рiчницi вiд дня народження видатного українського математика Георгiя Феодосiйовича Вороного. Описано його життєвий шлях, основнi математичнi результати i публiкацiї.
 • Вознюк, Оксана; Олійник, Богдана; Яворський, Роман (2018)
  У статтi введено узагальнення бiотопної метрики на нескiнченний випадок. Побудовано родину перiодичних бiотопних просторiв, елементами яких є перiодичнi {0, 1}-послiдовностi, перiоди яких є дiльниками супернатуральних ...

Більше