eKMAIR

Інноваційно-технологічна динаміка українського експорту та антикризова перспектива

Show simple item record

dc.contributor.author Бажал, Юрій
dc.date.accessioned 2010-04-14T13:34:29Z
dc.date.available 2010-04-14T13:34:29Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Бажал Ю. М. Інноваційно-технологічна динаміка українського експорту та антикризова перспектива / Ю.М. Бажал //Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів /[Л.І.Федулова, Ю.М.Бажал, І.А.Шовкун та ін.] ; за ред.. Л.І.Федулової, Г.О.Андрощука ; Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. – К., 2009. - С. 144-155. uk_UA
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/612
dc.description.abstract Інноваційно-технологічна структура і відповідна динаміка експортної продукції є сьогодні одним з головних об’єктів стратегічного аналізу при діагностуванні конкурентоспроможності та перспектив розвитку країни. Це пов’язано з двома обставинами: визнанням вирішальної ролі технологічних інновацій серед факторів довгострокового економічного розвитку та високим рівнем глобалізації світового господарства. Поєднання цих двох явищ призвело до того, що інноваційний розвиток певної країни не може відбуватися відокремлено від світових ринків інноваційної продукції, бо міжнародна конкуренція поширилася вже майже на всі внутрішні ринки і, у випадку успіху в цих змаганнях, національний інноваційний продукт отримує дуже вигідну перспективу реалізації вже в масштабах світового ринку.
dc.description.sponsorship Міжнародний благодійний фонд відродження Києво-Могилянської академії uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject економіка
dc.subject інновації
dc.title Інноваційно-технологічна динаміка українського експорту та антикризова перспектива uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.relation.source Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів uk_UA
dc.relation.organisation Ін-т екон. та прогнозув. НАН України uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics