eKMAIR

Виготовлення гідрофобних мембран на основі похідних полібутилметакрилату, модифікованих уф-опроміненням, та дослідження їх властивостей

Долучені файли

Колекції