eKMAIR

121 Інженерія програмного забезпечення

121 Інженерія програмного забезпечення

 

Освітня програма: "Інженерія програмного забезпечення"

Recent Submissions

 • Александрова, Юлія (2020)
  Курсова робота присвячена аналізу моделей обчислень та розробці веб-додатку, що моделює роботу Машини Тюрінга. Результатом роботи стало дослідження теоретичної бази Машини Тюрінга та особливостей архітектури веб-додатків, ...
 • Владимирська, Анастасія (2020)
  У роботі розглянуто типи даних для роботи з текстом в мові програмування Haskell: String, Text та ByteString. Розібрано їхні відмінності, способи використання та поєднування, сильні та слабкі сторони та можливості. Для ...
 • Алексєєв, Андрій (2020)
  Об’єктом моєї курсової роботи є дослідження та власна реалізація алгоритмів, які використовують в сучасних онлайн іграх з топологією “Клієнт-Сервер” для компенсації затримок та втрати пакетів під час їх передачі в мережі. ...
 • Манжура, Анна (2020)
  Метою курсової роботи є дослідження ефективних способів та засобів розробки баз знань у прикладних системах, таких як системи прийняття рішень. Об'єктом дослідження є поняття представлення знань, онтології, онтологічне ...
 • Голдаєв, Артем (2020)
  Станом на сьогодні, все більше та більше задач, які виконує людина можуть виконувати комп’ютери. Через багату кількість монотонної роботи в банках, в них впроваджують роботизацію та автоматизацію процесів. Основна мета ...
 • Кузьмин, Іван (2020)
  Темою моєї курсової роботи було, розуміння природнього тексту. З моїм керівником ми вирішили розробляти систему, для розв’язування простих геометричних задач. Для цього я використав славнозвісну бібліотеку https://www ...
 • Проценко, Ігор (2020)
  The models based on self-attention mechanisms have been successful in analyzing temporal data and have been widely used in the natural language domain. A new model architecture is being proposed for video face representation ...
 • Шудра, Ігор (2020)
  У роботі представлено аналіз бібліотеки Aeson написаної на мові програмування Haskell. Також описано певні особливості JSON та використаних інструментів. В якості практичної частини створено програму, що з використанням Aeson ...
 • Ільченко, Тетяна (2020)
  Синтаксичний аналіз є досить популярним зараз. Будь-який синтаксис може бути проаналізований. Починаючи від мов програмування і закінчуючи мовами, якими ми розмовляємо. Кожен програміст, як початківець так і програміст з ...
 • Магур, Ксенія (2020)
  Метою цієї курсової роботи є реалізація на основі Haskell інтерпретатора для мови Scheme – одного з діалектів Lisp. За основу взято роботу Джонатана Танга "Write Yourself A Scheme in 48 Hours", яку проаналізовано, переписано ...
 • Барабельська, Марта (2020)
  HCodecs У цьому розділі описується створення музичного секвенсера за допомогою можливостей стандартної Haskell бібліотеки HCodecs, описуються усі типи, синоніми та функції, необхідні для подальшого компонування музики і ...
 • Нгуєв, Сан Бинь (2020)
  Мета курсової роботи написати застосунок, на вхід якого подається набір медичних зображень, що являють собою 2D зрізи певної ділянки людського тіла, а на виході отримати модель, проекцію якої можна переглянути у 3D просторі. ...
 • Маргаль, Нікандр (2020)
  Станом на 2020-й рік, смартфони через свою поширеність та доступність є чи не головною платформою для поширення програмного забезпечення до кінцевого користувача. Постійно існує попит на сервіси «в кишені», які полегшують ...
 • Приймак, Олег (2020)
  У роботі розглянуто принципи роботи принципи роботи Web, Native та Progressive застосунків, їх популярність, переваги і недоліки. Розроблено застосунок QR – файлообмінник для швидкого та зручного обміну інформацією.
 • Дорошкевич, Олександра (2020)
  У роботі розглянуто декілька інструментів для розробки веб-магазинів, виконано їх порівняння. Описано реалізацію веб-магазину з продажу відео уроків на Laravel, мовою PHP.
 • Магур, Поліна (2020)
  Графічні бібліотеки в Haskell. У цьому розділі коротко розглядаються основні графічні бібліотеки, доступні для використання у Haskell. Метою цього розділу є змалювання загальної картини стану графіки в Haskell для того, ...
 • Шлепакова, Поліна (2020)
  У даній курсовій роботі проведено огляд методів розпізнавання об’єктів на зображеннях, зокрема: R-CNN, SPP-net, Fast R-CNN, Faster R-CNN, YOLO, SSD та R-FCN. Розглянуті принципи їх роботи, переваги та недоліки, швидкість ...
 • Теліженко, Станіслав (2020)
  Роботу присвячено задачам, які виникають при роботі з базами даних на мові програмування Haskell: управління підключенням до СКБД, транзакції, формування запитів та обробка їх результатів. Також у теоретичній частині ...
 • Стахурський, Д. (2020)
  Робота присвячена розробці веб – застосування з можливістю візуалізації даних. В дані роботі описана розробка веб – застосунку з використанням мікрофреймворку Flask та графічної бібліотеки Folium. Мова, використана для ...