eKMAIR

122 Комп'ютерні науки

122 Комп'ютерні науки

 

Освітня програма: "Комп'ютерні науки"

Recent Submissions

 • Іваськевич, Андрій (2020)
  У роботі розглянуто блочно-рекурсивний алгоритм розкладу Холецького, для знаходження нижньотрикутної матриці. Основну увагу приділено розробці універсальної паралельної програми, для розв’язання такого типу задач на кількості ...
 • Радзієвська, Олександра (2020)
  У роботі описані технології машинного навчання і доповненої реальності та їх перспективи, зокрема при використанні на мобільних пристроях. Розглянуто інструменти ML Kit та ARCore від Google, досліджено їхні переваги та ...
 • Женчак, Анастасія (2020)
  В даній роботі розглянуто методи прогнозування часових рядів, що пояснюють поведінку часового ряду, виходячи лише з його значень в попередні мом енти часу. Для цього випадку добре підходять моделі ARIMA та нейронні ...
 • Козачук, Анастасія (2020)
  Метою даної курсової роботи є створення застосунку для збору аналітики про студентів університету. Зміст курсової роботи розкриває поступові етапи створення веб застосунку за допомогою Spring фреймворку та ReactJS ...
 • Суховій, Анастасія (2020)
  Сучасна інформаційна ера перенесла майже кожен фізичний бізнес на онлайн-платформу. Через це, одним із найпопулярніших способів ведення бізнесу є створення веб-додатків. Основна причина такої популярності полягає в тому, ...
 • Гончар, Андрій (2020)
  In this coursework the basic lifespan of a startup or a regular project are described. Specific situations, which come up during building and managing the team are explained. There is also a description of the work done ...
 • Нагнибіда, Андрій (2020)
  Інформаційні технології — вимога сьогодення, що дозволяє створити суспільство, засноване на знаннях. Новітні інформаційні технології стрімко увірвались до всіх сфер нашого життя, стали такою ж реальністю, як телефонний зв'язок ...
 • Салій, Анна (2020)
  У даній роботі розглядаються важливі проблеми навчання структури баєвської мережі. Почнемо з короткого ознайомлення з баєсівськими мережами. Надається огляд навчання структури баєсівських мереж з даних та не тільки. Потім ...
 • Дайрабеков, Артем (2020)
  У даній курсовій роботі розглянуто різні алгоритмічні системи (зокрема, машина Тьюрінга, Поста та алгоритми Маркова). Було створено кілька прикладів виконання однакової задачі на цих системах. Також, було побудовано емулятор ...
 • Лайко, Артем (2020)
  У даній курсовій роботі було визначено проблему створення розкладу університету, розглянуто принципи та алгоритми для її вирішення. Проведено їх порівняння задля визначення переваг та недоліків використання цих алгоритмів. ...
 • Михальова, Валерія (2020)
  Актуальність теми. Прогалини в безпеці з'являються на різних стадіях процесу і залежать від безлічі факторів: помилка проектування, невдала конфігурація обладнання та програмного забезпечення, проблеми з мережею, людська ...
 • Кушнір, Вікторія (2020)
  Методи обробки зображень є надзвичайно важливими для сучасної науки, вони вважаються одними з таких, які безперервно розвиваються та вдосконалюються. При цьому під обробкою зображень розуміють не лише поліпшення зорового ...
 • Діденко, Віра (2020)
  Loading and displaying a large data set with minimal delay has always been a challenging task. With the increase of data set size, the loading time before the data is displayed grows and the user experience suffers. In ...
 • Мазуркевич, Віра (2020)
  Однією з відомих проблем пошуку, що розглядаються для метричних просторів є проблема пошуку найближчого сусіда. Для заданого метричного простору (U, D) і заданої підмножини S множини точок U проблема пошуку найближчого ...
 • Галенок, Денис (2020)
  У даній роботі розглядається використання Amazon Web Services (AWS) для побудови багаторівневого веб-застосування. Аналізуються переваги та недоліки моделі хмарних обчислень та різні підходи розгортання веб-застосувань, ...
 • Дідко, Владислава (2020)
  Люди, організації та програмні системи змушені спілкуватися один з одним. Однак спосіб вираження знань про ті чи інші речі на одній і тій самій мові може настільки різнитися, що це призводить до непорозумінь. Це, у свою ...
 • Василенко, Кирило (2020)
  Procedural content generation (PCG) is used in a variety of products for different purposes. Most techniques are hidden due to commercial reasons, which forces engineers to invent PCG algorithms from the beginning for ...
 • Черниш, Кирил (2020)
  Однією з новітніх парадигм сучасного світу є Інтернет речей (Internet of Things). Інтернет речей (IoT) — це програмно-технічна система взаємопов’язаних у мережу електронних пристроїв, які керуються програмами через Інтернет ...
 • Баранов, Денис (2020)
  Коротко про проблеми «звичайних» указників та навіщо потрібні «інтелектуальні» указники: Інтелектуальні указники це клас який імітує синтаксис і семантику звичайного указника і виконує дуже багато іншої корисної роботи. ...
 • Молоденков, Костянтин (2020)
  Дана курсова робота присвячена дослідженню побудови кубічних кривих Безьє. Криві Безьє так популярні через те , що їх математичний опис дуже компкактний, інтуітивний та зрозумілий. Крім того, афінні перетворення кривої ...

View more