eKMAIR

Фінанси підприємств корпоративного сектора економіки України: [колективна монографія]

Show simple item record

dc.contributor.author Зимовець, Владислав
dc.contributor.author Даниленко, Анатолій
dc.contributor.author Терещенко, Олег
dc.date.accessioned 2020-05-07T18:40:20Z
dc.date.available 2020-05-07T18:40:20Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Фінанси підприємств корпоративного сектора економіки України : колективна монографія [електронний ресурс] / Зимовець В. В., Даниленко А. І., Терещенко О. О. [та ін.] ; за ред. В. В. Зимовця ; НАН України, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України" - Київ : [б. в.], 2019. - 305 с. : табл. uk_UA
dc.identifier.isbn 978-966-02-8988-8 (електронне видання)
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17256
dc.description.abstract У монографії визначено фактори і закономірності розвитку фінансів підприємств корпоративного сектора економіки України. Виокремлено специфіку та ключові диспропорції у фінансах підприємств, інвестиційній діяльності та банківському кредитуванні на рівні сектора нефінансових корпорацій загалом та у розрізі видів економічної діяльності. Ідентифіковано особливості моделей фінансування бізнесу великими, середніми та малими підприємствами. Розроблено практичні підходи до оцінки фінансових ризиків підприємств в Україні. Визначено ключові диспропорції у фінансах сектора нефінансових корпорацій на мікрорівні на основі фінансових звітів репрезентативної вибірки підприємств за період 2006–2018 рр. Розроблено теоретико-методологічний підхід до оцінки впливу податкової конкуренції на фінанси підприємств. Визначено вплив процесів приватизації та концентрації капіталу на фінанси підприємств. Проаналізовано вплив макрофінансових чинників, боргової політики уряду та монетарної політики НБУ на фінанси підприємств. Досліджено тенденції інвестиційного потенціалу небанківських фінансових інститутів в Україні та визначено ключові особливості фінансових відносин підприємств із фондовим ринком. Визначено причини скорочення виробництва в Україні та роль держави у фінансовому забезпеченні точок зростання. Монографія буде корисною для наукових співробітників, державних службовців, викладачів, аспірантів, студентів ВНЗ, які цікавляться проблематикою розвитку корпоративних фінансів в Україні. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject корпоративні підприємства uk_UA
dc.subject інвестиційна діяльність uk_UA
dc.subject фінансові ризики uk_UA
dc.subject фінанси підприємства uk_UA
dc.subject монографія uk_UA
dc.title Фінанси підприємств корпоративного сектора економіки України: [колективна монографія] uk_UA
dc.type Book uk_UA
dc.status first published uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics