eKMAIR

Лабораторія фінансово-економічних досліджень

Лабораторія фінансово-економічних досліджень

 

Лабораторію фінансово-економічних досліджень створено 2002 року. Лабораторія має кілька основних завдань: розробляти наукові підходи до аналізу фінансово-економічної політики держави на макро- та мікрорівнях; напрацьовувати методичні рекомендації, передусім у сферах бюджетної та кредитно-грошової політики, фінансового менеджменту, міжнародних фінансів; працювати над новими сучасними економіко-математичними методами аналізу фінансово-економічних проблем; технічно, інформаційно та методично забезпечувати навчальні курси кафедри фінансів НаУКМА та наукову роботу викладачів і студентів факультету економічних наук у галузі теоретичних та прикладних фінансово-економічних досліджень. Основні принципи діяльності Лабораторії – поєднання наукових досліджень з освітньою діяльністю в галузі фінансів і залучення до виконання наукових робіт студентів та аспірантів НаУКМА.

Recent Submissions

 • Bazilinska, Olena; Panchenko, Olena (2019)
  The essence and importance of the transport component of the economy to ensure the sustainable development of the region is reveled within the article. Features of the transport component of the economy as a factor ...
 • Горбачук, Василь; Єрмольєв, Юрій; Єрмольєва, Тетяна (2019)
  Запропоновано інтегровану кодифікацію всіх населених пунктів і відповідних водойм цього річкового басейну, яка пов’язує антропогенне навантаження з водними шляхами забруднень. Така кодифікація для басейнів Дунаю, Дністра, ...
 • Горбачук, Василь; Сулейманов, Сеїт-Бекір; Дунаєвський, Максим (2019)
  Щоб стимулювати місцевих керівників, центральний уряд може запровадити економічне змагання, яке генерує не лише задумані стимули для розвитку місцевих економік, а й короткострокові проєкти для отримання швидких результатів. ...
 • Горбачук, Василь; Шулінок, Г.; Сирку, Андрій (2019)
  На макроекономічних даних 2001 р. для провідних держав світу показано вищу потужність дискримінації енергоефективності параметричного рубіжного підходу порівняно з непараметричним.
 • Горбачук, Василь; Сирку, Андрій; Сулейманов, Сеїт-Бекір (2019)
  Людське суспільство розвивалося через різноманітні взаємодії, де природний відбір доповнювався соціальними конкурсами. Оскільки в сучасному суспільстві роль конкурсів постійно зростає, то також зростає відповідальність ...
 • Лук'яненко, Ірина; Насаченко, Марія (2019)
  Цілі статті полягають у: побудові та оцінюванні за допомогою системи симультативних рівнянь агрегованої макроекономічної моделі економіки України з урахуванням рівня тінізації; проведені на основі моделі сценарного аналізу ...
 • Faryna, Oleksandr (2019)
  This paper studies the transmission of foreign output shocks to real activity in Ukraine through international trade. We employ a global vector auto regressive (GVAR) model that captures about 80% of the world economy and ...
 • Токарчук, Віктор; Насаченко, Марія (2019)
  Мета статті полягає в обґрунтуванні та кількісній оцінці впливу дестабілізуючих факторів на досягнення цілей монетарної політики шляхом застосування економіко-математичного моделювання, а саме – методу системної динаміки. ...
 • Горбачук, Василь; Сирку, Андрій; Сулейманов, Сеїт-Бекір (2019)
  За досягнення децентралізованого консенсусу блокчейни залучають для верифікації множину реєстраторів, якими є розподілені (децентралізовані) учасники блокчейну. Даний аналіз відрізняється від традиційних застосувань ...
 • Nehrey, Maryna; Kaminskyi, Andrii; Komar, M. (2019)
  The article is devoted to reviewing of main 8 models, which are used to analyze the agriculture sector, medium, and long-term forecasts, as well as policy making. The review is based on comparative analysis of models conducted ...
 • Лук'яненко, Ірина (2019)
  Предметом дослідження є сукупність теоретичних та методичних засад, а також економетричного інструментарію щодо обґрунтування представлення тіньової економіки як негативного фактору розвитку української економіки Метою ...
 • Горбачук, Василь; Дунаєвський, Максим; Морозов, О. (2019)
  Мета роботи — розробити базову теорію глобальних ланцюгів постачання. Нехай світова економіка складається з довільної кількості країн, які мають один виробничий фактор (фактор праці) і виробляють один кінцевий продукт, ...
 • Шумська, Світлана (2019)
  Дослідження акцентує увагу на необхідності аналізу проблем пов’язаних з трансграничними ефектами монетарної політики провідних країн світу для України, як і для інших країн з ринками, що розвиваються. У статті представлено ...
 • Лич, Володимир; Іванова, Т. М. (2019)
  Предметом дослідження є теоретико-методологічні основи оцінювання кадрового потенціалу на засадах сучасних концепцій та регламентування діяльності кадрів на підприємстві. Метою дослідження є виділення складових елементів ...
 • Dadashova, Pervin; Jonsson, Magnus (2019)
  We examine how to implement macroprudential policies – stricter capital requirements and loan-tovalue limits – in order to mitigate the output loss of corporate debt deleveraging. The analysis is performed in a dynamic ...
 • Faryna, Oleksandr; Jonsson, Magnus; Shapovalenko, Nadiia (2019)
  This paper examines the cost of disinflation as measured by the sacrifice ratio and the central bank loss function in closed and small open economies. We show that the sacrifice ratio is slightly higher in the small open ...
 • Базілінська, Олена; Панченко, Олена (2019)
  Метою статті є розкриття ролі та значення фінансової стійкості в системі стратегічного управління підприємством на основі поглибленого дослідження впливу сучасних умов на фінансову стійкість підприємств та обґрунтування ...
 • Горбачук, Василь; Ляшко, Володимир; Сирку, Андрій (2019)
  Блокчейн як розподілена реєстрова технологія з децентралізованим чи автономним менеджментом набула популярності завдяки криптоактиву біткойн, основаному на цій технології. Згодом ця технологія постала у багатьох інших ...
 • Новік, Аліна (2019)
  У зв'язку з посиленням процесів глобалізації, трудова міграція набуває значних обсягів, що потребує поглибленого дослідження цього феномену, особливо для української економіки. Результатом міграції є зміна кон'юнктури ...
 • Bazilinska, Olena; Panchenko, Olena (2019)
  The article reveals the essence of credit risks, substantiates the necessity of their security in modern conditions, and also proves that the credit risk insurance should focus on protecting borrowers from risks that ...

View more