eKMAIR

Лабораторія фінансово-економічних досліджень

Лабораторія фінансово-економічних досліджень

 

Лабораторію фінансово-економічних досліджень створено 2002 року. Лабораторія має кілька основних завдань: розробляти наукові підходи до аналізу фінансово-економічної політики держави на макро- та мікрорівнях; напрацьовувати методичні рекомендації, передусім у сферах бюджетної та кредитно-грошової політики, фінансового менеджменту, міжнародних фінансів; працювати над новими сучасними економіко-математичними методами аналізу фінансово-економічних проблем; технічно, інформаційно та методично забезпечувати навчальні курси кафедри фінансів НаУКМА та наукову роботу викладачів і студентів факультету економічних наук у галузі теоретичних та прикладних фінансово-економічних досліджень. Основні принципи діяльності Лабораторії – поєднання наукових досліджень з освітньою діяльністю в галузі фінансів і залучення до виконання наукових робіт студентів та аспірантів НаУКМА.

Recent Submissions

  • Горбачук, Василь; Дунаєвський, Максим; Сулейманов, С.-Б. (2018)
    Запропоновано алгоритм динамічного розрахунку цільової структури товарного експорту. Знайдено таку структуру для України та Одещини на даних 2006-2016 рр. Ця структура для Одещини гірша, ніж для України у цілому. ...
  • Горбачук, Василь; Дунаєвський, М.; Неботов, Петро (2018)
    Засаднича причина існування громадського сектору полягає у тому, що повністю нерегульована економічна діяльність не може бути досить складною: економіка не працюватиме ефективно без прав власності (правил, за якими ...