eKMAIR

Кафедра літературознавства

Кафедра літературознавства

 

Recent Submissions

 • Шалагінов, Борис (2015)
  "Три пісеньки" И. Стравінського розглядаються як цікава спроба дати "модерністську" версію поетичних текстів В. Шекспіра на противагу романтичним концепціям його творчості. Дається аналіз того, як композитор-модерніст ...
 • Шалагінов, Борис (2012)
  У публіцистиці й літературній критиці час від часу повторюється думка (здається, вперте її висловив іще М. Бердяев у книзі "Витоки і сенс російського комунізму", 1937 р.) про те, що Жовтнева революція 1917 р. і злам усього ...
 • Шалагінов, Борис (2013)
  Дитяча література розглядається як явище, що перебуває в постійному розвитку. У різні історичні епохи постійно змінюється співвідношення її естетичного, виховного й науково- пізнавального змістів. Тож саме незмінне “тіло” ...
 • Шалагінов, Борис (2014)
  Препринт статті про формуванню літературного мейстріму XXI століття. Постійне місце статті: Борис Шалагінов. Класики і романтики: штудії з історії німецької літератури XVIII–ХІХ століть. — К.: Вид. дім "Києво-Могилянська ...
 • Шалагінов, Борис (Фоліо, 2012)
  Передмова до видання "Фауст : трагедія " Йоганна Вольфганга Гете
 • Шалагінов, Борис (2018)
  Стаття присвячена публіцистичній діяльності Умберто Еко останніх років життя.
 • Шалагінов, Борис (1999)
  Проведено детальний аналіз німецької літератури від X до XVIII століття. Розглядаються як загальні тенденції, так і розвиток жанрової системи та окремі твори яскравих представників свого часу.
 • Шалагинов, Борис (1999)
  Горькая ирония одного из известнейших современных философов отражает сложности в решении кардинальной задачи современности — задачи общения и обучения общению.А без вопроса о культурном наследии нельзя решить вопрос о ...
 • Шалагінов, Борис (2005)
  Стаття присвячена розвитку філософської думки, власних ідей та концепцій німецького філософа 18 ст Новаліса (Фрідріх фон Гарденберг), яскравого представника німецького романтизму.
 • Шалагинов, Борис (2001)
  Литература XX столетия связана с классическими традициями прошлого тесней, чем это кажется на первый взгляд. Само ее своеобразие определяется воплощенными в ней традициями, и характерным примером здесь может служить ...
 • Шалагинов, Борис (1999)
  Задача данной публикации — привлечь внимание к возможности близкого сопоставления двух имен — Й.В.Гете и Ф.В.Й.Шеллинга, показать, что Шеллингу принадлежит особое, среди многих других философов, место в творчестве и жизни Гете.
 • Шалагинов, Борис (Фолио, 2012)
  Послесловие к изданию книги Джонатана Cвифта "Путешествия Гулливера"
 • Шалагінов, Борис (Вежа, 2002)
  Теоретичні аспекти естетики Й. В. Гете розглядаються на основі теоретичних джерел і документального матеріалу в плані її належності до філософсько-естетичної доби 1. Канта. Акцентується єдність естетичного розвитку поета.
 • Шалагінов, Борис (2006)
  У статті розкрито історію окремих термінів сучасного літературознавства, започаткованих німецькими романтиками, іх трансформація в подальшій науковій практиці
 • Шалагинов, Борис (2003)
  Статья анализирует репрезентацию идей Гёте русскими символистами, нашедшими в нём новые духовные откровения, в часности в творчестве Вячеслава Иванова.
 • Шалагінов, Борис (2011)
  Стаття присвячена формуванню літературного мейстріму в XXI столітті. Простежено принципи "відсіву" літературних текстів від середньовічної доби до сьгогодення.
 • Шалагінов, Борис (2010)
  Рецензія на книгу: Науменко Наталія. Cерпантинні дороги поезії: природа та тенденції розвитку українського верлібру. – К., 2009. – 518 с.
 • Шалагінов, Борис (2010)
  Останнім часом у нашу дискурсивну практику дедалі впевненіше входить поняття "цінності". Без нього не обходиться розгляд понять про суспільство, культуру, освіту. Ціннісний аспект вивчення літератури беруть на озброєння і ...
 • Шалагінов, Борис (2006)
  У статті подано визначення театральності як драматургічного принципу в драмах, а також у поезії й в прозі Ґете. Розкрито у "Фаусті" такі прийоми театральності, як предметно-видовищна деталь, музично-стильовий контраст, ...
 • Шалагінов, Борис (2003)
  У посібнику розглядається життєвий і творчий шлях великого німецького письменника Йоганна Вольфганга Ґете. Показна еволюція філософських та естетичних поглядів митця, особливості його художнього методу на різних етапах ...

View more