eKMAIR

Кафедра культурології

Кафедра культурології

 

Останні додані

 • Демчук, Руслана (2016)
  У статті проаналізовано сучасні аспекти гостродискусійної проблеми моделювання української ідентичності як відкритої соціокультурної системи, що об’єднує людей не лише діахронно, а й синхронно, бо визначається не тільки ...
 • Задирака, Костянтин (2016)
  У статті детально розглянуто соціальну мережу Facebook. Зроблено висновок щодо можливості створення різних ідентичностей, довільного переходу між різними віртуальними персонажами.
 • Демчук, Руслана (2017)
  Одним із важливих ідентифікаційних понять, що інтегрує та репрезентує прото/національний простір є міфопоетика (міфорецепція та міфогенезис) як культурний топос, реалізований у розмаїтті культурних форм. Структурним проявом ...
 • Dovga, Larysa (2017)
  The history of the formation of theological and philosophical apparatus in the Ukrainian literary works in early modern era period remains today almost untouched field of humanitarian studies. Meanwhile the ratio to the ...
 • Павліченко, Надія (2017)
  Матеріал виступу на Міжнародній науковій конференції "Четверті Платонівські читання", 2017 р.
 • Капранов, Сергій (2017)
  Статтю присвячено аналізу реалізації інтелектуального потенціалу Японії у ХХ ст. на прикладі філософської школи Кіото. За методологічну основу взято розробки сучасних українських вчених - С. Й. Вовканича, В. А. Ткаченка, ...
 • Капранов, Сергій (2017)
  Статтю присвячено педагогічній діяльності японського вченого і філософа Окави Сюмея (1886-1957), більше відомого своєю політичною діяльністю та релігійно-філософськими поглядами. Стаття поділяється на дві частини відповідно ...
 • Капранов, Сергій (2017)
  Статтю присвячено вивченню соціально-філософських праць видатного японського письменника Місіми Юкіо, написаних у пізній період його творчості (1960-ті роки). Обґрунтовано необхідність аналізу згаданих праць з ...
 • Демчук, Руслана (2017)
  У статі на прикладі україно-польського пограниччя аналізується феномен Кресів як універсальний архетип. Кресова спільність відображена у формування субкультури пограниччя, що характеризується специфічним етосом, іконосферою ...
 • Демчук, Руслана (2017)
  Мета роботи. Дослідження присвячене аналізу української ментальності у діахронічному та синхронічному контекстах, що надає необмежені можливості для саморефлексії людини та пізнання її культурного довкілля. Ментальність ...
 • Демчук, Руслана (2017)
  Мета дослідження. Стаття присвячена міфопоетиці як способу конкретизації та оприлюднення міфу. Методологія. Концепт "міфопоетика" аналізується у контексті дискурсу та методології культури. У дослідженні використано анал ...
 • Джулай, Юрий (1990)
  Исповедь — эго всегда кульминационный момент в жизни человека, когда им овладевает потребность в неотсроченном приобщении собственной жизни к истине и, соответственно,— ее воплощении в социально значимом поступке. В чем ...
 • Джулай, Юрий (1983)
  Выделение НКМ как особого компонента научного знания должно опираться на анализ закономерностей развития конкретно-научного познания. Концепция условий познания является той моделью развития субъект-объективного отношения ...
 • Petrova, Olga (2016)
  The article analyses the artistic method of the painter Oleksiy Lytvynenko. It presents the ecological perspective of the artist's creativity in the context of Taoist philosophy and European pantheism. The painting system ...
 • Климчук, Оксана (2017)
  У статті розглянуто працю професора Є. А. Шевальова "Про паралогічне мислення" з точки зору застосування автором ідей психоаналізу Зиґмунда Фройда. Досліджувана публікація 1930 року є одним із перших джерел з психоаналізу ...
 • Павліченко, Надія (2017)
  Художній ринок існує на перетині економіки і культури, тому дослідження особливості його функціонування вимагає комплексного підходу. Розгляд художнього ринку як значущої для культури системи дає змогу виділити його історичні ...
 • Брюховецька, Ольга (2017)
  Якщо «до» будь-якої травматичної Події має чітко означений кінець, то ніхто не може сказати точно, коли закінчується її «після». Чи ми досі живемо у світі після Чорнобиля, після Хіросіми, після Аушвіцу, після Голодомору, ...
 • Джулай, Юрій (2017)
  Передмова в збірнику наукових праць "Маґістеріум. Культурологія" № 68
 • Петрова, Ольга (2017)
  Статтю присвячено аналізу серії полотен "Сицзан" відомого сучасного художника Андрія Блудова. Зустрівшись із культурою Сходу (Тибет), митець по-новому інтерпретує пластичні прийоми, які властиві його стилістиці. Проте ...
 • Король, Денис (2017)
  Стаття розглядає категорії «культура» і «цивілізація» у вимірах сучасної гуманітаристики. Автор відмежовує наукові засади власне культурології (culturology) від культурографії сучасних англо-американських «cultural ...

Більше