eKMAIR

Zakaz dyskryminacji przy realizacji przez osoby wewnętrznie przesiedlone ich praw i wolności na Ukrainie

Show simple item record

dc.contributor.author Krakhmalova, Kateryna
dc.date.accessioned 2017-06-19T13:11:46Z
dc.date.available 2017-06-19T13:11:46Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Krakhmalova K. Zakaz dyskryminacji przy realizacji przez osoby wewnętrznie przesiedlone ich praw i wolności na Ukrainie / Krakhmalova K. // Visegrad Journal on Human Rights. - 2016. - Vol. 1 (1). - P. 109-114. uk
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11617
dc.description The following article is dedicated to the analysis of the legislative provisions on prohibition of discrimination of the internally displaced persons in Ukraine in realization of their rights and freedoms as to the one of the key elements of their administrative-legal status. Theoretical and practical dimensions of this issue are explored, the problems, which create the danger of the discriminatory violations are identified. The UN Guiding Principles on Internal Displacement are also analyzed and the necessity to bring the national legislation in line with them is argued for. The proposals to improve the antidiscriminatory protection of the internally displaced persons in Ukraine are made. en
dc.description.abstract Niniejszy artykul jest poswi^cony analizie przepisu ustawodawczego, dotyczqcego zakazu dyskryminowania przy realizacji przez osoby wewnitrznie przesiedlone ich praw i wolnosci na Ukrainie, jako jednego z kluczowych elementow ich statusu administracyjno-prawnego. Rozpatrywany jest wymiar praktyczny i teoretyczny zagadnienia, identyfikowane sq problemy, tworzqce ewentualne niebezpieczenstwo odpowiednich naruszen dyskryminacyjnych. Istotnq uwagi przywiqzuje sii do badania Zasad Przewodnich ONZ w zakresie przesiedlenia wewnqtrznego oraz udowodniana jest koniecznosc ich inkorporacji do prawa krajowego. Przedstawiane sq propozycje celem doskonalenia ochrony przeciwdyskryminacyjnej osob wewnitrznie przesiedlonych na Ukrainie. uk
dc.language.iso other uk
dc.subject osoby wewnçtrznie przesiedlone na Ukrainie uk
dc.subject zakaz dyskryminacji uk
dc.subject status administracyjno-prawny osôb wewnçtrznie przesiedlonych uk
dc.subject internally displaced persons in Ukraine en
dc.subject prohibition of discrimination en
dc.subject administrative-legal status of the internally displaced persons en
dc.title Zakaz dyskryminacji przy realizacji przez osoby wewnętrznie przesiedlone ich praw i wolności na Ukrainie uk
dc.type Article uk
dc.status published earlier uk
dc.relation.source Visegrad Journal on Human Rights en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics