eKMAIR

Венчурне фінансування інноваційних підприємств

Show simple item record

dc.contributor.author Романішин, О.
dc.date.accessioned 2016-12-26T22:11:48Z
dc.date.available 2016-12-26T22:11:48Z
dc.date.issued 2001
dc.identifier.citation Романішин О. В. Венчурне фінансування інноваційних підприємств / Романішин О. В. // Наукові записки НаУКМА : Спеціальний випуск. - 2001. - Т. 19, ч. 2. - C. 356-361. uk
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10458
dc.description.abstract This work says about development of a new financial tool for Ukrainian economy, which deals with outsight resource. Theoretical part of work determines role, significance and sense of venture capital through other finance recourses of enterprisers. It was analyzed his structure. Analytical part include comparative analyze of investment structure of venture company's activity USA and Center Europe. Base on experience of foreign venture company's activities. I analyzed pattern of existing venture financing and made some supposition about development this finance tool in Ukraine. en
dc.description.abstract Робота присвячена зародженню та розвитку нового для української економіки фінансового інструменту з залучення зовнішніх ресурсів. У теоретичній частині роботи визначається місце та значення венчурного капіталу поміж інших джерел фінансування підприємств, розглянуто його структуру. Аналітична частина представлена кількома блоками. Надається порівняльний аналіз діяльності венчурних компаній США та країн Центральної Європи за структурою інвестиційних портфелів. Спираючись на досвід діяльності закордонних венчурних компаній, аналізуються зако¬ номірності розвитку венчурного фінансування та зроблено деякі припущення щодо розвитку цієї галузі в Україні. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject венчурне фінансування uk
dc.subject інноваційне підприємство uk
dc.subject українська економіка uk
dc.subject зовнішні ресурси uk
dc.title Венчурне фінансування інноваційних підприємств uk
dc.title.alternative Venture financing innovation enterprisers uk
dc.type Article uk
dc.status published earlier uk
dc.relation.source Наукові записки НаУКМА: Спеціальний випуск uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics