Statistics for Метод побудови розривних сплайнів для наближення розривних функцій однієї змінної