Statistics for Економіка підприємства : навчальний посібник