Statistics for Індустрія знищення інакодумства в Україні: (кінець 1950-х - 80-ті рр.)