Statistics for Індивідуальна освітня траєкторія – реалізація особистісного потенціалу майбутнього педагога професійного навчання