Statistics for Узгоджена модель нагнітання цементного розчину в насичене пористе середовище