Statistics for Чинники еволюції українських військових формацій другої пол. XVII-XVIII ст.