Statistics for "Постмодерна наука": зміна уявлень у площині культурної антропології