Statistics for Перехідна зона синтаксичного зв'язку: між подвійним та одиничним типами (на матеріалі української мови)