Statistics for "Етимологічний словник суфіксів української мови" - новий етап у слов'янській компаративістиці