Statistics for Два типи довгих пластин головних уборів скіфів із зображеннями комах