Statistics for Взаємодія фонетичного і лексичного мовних рівнів як підґрунтя формально-змістової єдності твору (на прикладі аналізу вірша Юрія Дарагана "Шамотіння шамшаве, шипшина...")