Київське малярство періоду виникнення Києво-Могилянської академії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Александрович, Володимир
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
В історії українського мистецтва існує чимало періодів та регіонів, про мистецьку культуру яких уціліло небагато, а то й не збереглося жодних відомостей. Саме така картина спостерігається й щодо київського осередку, де після нечисленних храмів з монументальним малярським оздобленням княжої доби наступні автентичні пам’ятки нині маємо вже тільки від XVII ст. Це унеможливлює звичне планомірне вивчення важливих етапів мистецької еволюції цього важливого центру загальнонаціональної традиції в її автентичних зразках з тривалого історичного періоду й зобов’язує до пошуку інших, опосередкованих методів для розкриття окремих сторін внутрішнього розвитку мистецького процесу, все ще мало осмисленого у період на межі Середньовіччя й Нової доби. Стосовно Києва така робота ще майже не велася, проте при залученні актуальних можливостей наукових студій окремі вартісні результати запропонувало навіть вивчення практично не відображеної в оригінальній спадщині пізньосередньовічної доби.
Description
Keywords
історія, мистецтво, малярство, Києво-Могилянська академія, культура, храм, Київ, стаття
Citation
Александрович В. Київське малярство періоду виникнення Києво-Могилянської академії / Володимир Александрович // Шлях у чотири століття : матеріали Міжнародної наукової конференції "AD Fontes - до джерел" до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії, 12-14 жовтня 2015 року / [наук. ред. Н. Яковенко ; упоряд. Н. Шліхта] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - Київ : [НаУКМА], 2016. - С. 220-232.