Роль системи фібринолізу у патогенезі серцево-судинних захворювань

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Васильченко, В.
Кучменко, О.
Юсова, О.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Фібринолітичні реакції важливі для забезпечення гемостазу та гомеостазу організму. За серцево-судинних захворювань спостерігається зміна активності ензимів фібринолітичної системи, зокрема тканинного активатора плазміногену та інгібітора тканинного активатора плазміногену. Визначення їхньої активності за артеріальної гіпертензії сприяє якісному прогнозуванню ризиків та адекватному підбору маркерів коронарних порушень.
Fibrinolytic reactions are important for the hemostasis and homeostasis of the organism. The activity of the enzymes of the fibrinolytic system, in particular, the tissue plasminogen activator and the plasminogen tissue activator inhibitor, change of the cardiovascular diseases. Determining their activity of the arterial hypertension contributes to high-quality risk prediction and adequates election markers of coronary distress.
Description
Keywords
фібриноліз, серцево-судинні захворювання, тканинний активатор плазміногену, інгібітор тканинного активатора плазміногену, матеріали конференції, fibrinolysis, cardiovascular disease, tissue plasminogen activator, tissue plasminogen activator inhibitor
Citation
Васильченко В. С. Роль системи фібринолізу у патогенезі серцево-судинних захворювань / Васильченко В. С., Кучменко О. Б., Юсова О. І. // ІV Міжнародна заочна науково-практична конференція "Актуальні питання біологічної науки" (присвячена 100-річчю від дня народження академіка Петра Григоровича Богача) : збірник статей. - Ніжин : НДУ імені Миколи Гоголя, 2018. - С 76-79.