Інститут соціальної агрономії та діяльність сільськогосподарських товариств в українських губерніях ХІХ – початку ХХ ст.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Казидуб, Павло
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Кваліфікаційна робота присвячена діяльності сільськогосподарських товариств та інституту соціальної агрономії у другій половині ХІХ – початку ХХ століть на території сучасної України. Зокрема, мова йде про Імператорське товариство сільського господарства Південної Росії та земських агрономів, які працювали в земських управах на території Україні. Це дослідження унікальне своїм акцентом на українських теренах та своїм внеском в історіографію сільського господарства та соціального розвитку регіону. Дослідження ґрунтується на архівних матеріалах, зокрема звітах земських управ, у яких детально викладено діяльність сільськогосподарських товариств та агрономів цього періоду. Джерела та історіографічна база також аналізуються для контекстуалізації дослідження та представлення всебічного розуміння предмету. Результати дослідження свідчать про те, що сільськогосподарські товариства та агрономи відіграли істотну роль у просуванні сучасних методів сільського господарства та покращенні умов у сільських громад на на території сучасної України. Імператорське сільськогосподарське товариство півдня Росії, зокрема, відіграло значну роль у поширенні знань і досвіду в сільському господарстві, і його діяльність мала глибокий вплив на розвиток практики сільського господарства в регіоні. Крім того, дослідження висвітлює роль земських агрономів у розвитку сільського господарства. Агрономи надали всебічну допомогу селянам. Загалом, ця робота розширює історіографічну базу, що стосується історії сільського господарства та соціального розвитку на теренах України.
Description
Keywords
сільськогосподарські товариства, агрономія, ХІХ – початок XX століття, господарство, бакалаврська робота
Citation