Концепція розвитку Наукової бібліотеки Національного університету "Києво-Могилянська академія" на період 2021-2025 рр.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Чорна, Тетяна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Наукова бібліотека (далі – Бібліотека) Національного університету "Києво-Могилянська академія" (далі – НаУКМА) є невід'ємною частиною інформаційного середовища університету, ресурсним, комунікативним і соціально-культурним центром. Діяльність Бібліотеки спрямована на розвиток освітнього та наукового потенціалу НаУКМА, його збереження в національному і світовому інформаційному просторі. Нове інформаційне середовище вимагає від сучасної бібліотеки гідної відповіді на виклики доби. Трансформація Бібліотеки як соціальної інституції має бути спрямована на модернізацію діяльності, підвищення ефективності освітнього та наукового процесів, формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, у тому числі академічної доброчесності, вміння критично мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах. Концепція розроблена в контексті загальної Стратегії розвитку НаУКМА (Стратегія розвитку Національного університету "Києво-Могилянська академія" на 2015-2025 р.р.), спирається на Стратегію розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року "Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України", Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (1995 р.). Концепцію розроблено з урахуванням положень Закону України "Про освіту" (2017 р.), Закону України "Про вищу освіту" (2014 р.).
Description
Keywords
наукова бібліотека, університет, послуги, планування
Citation