Рецепція Гераклітового логосу у філософії Мартина Гайдеґера

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Бойко, Юрій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У роботі досліджується рецепція поглядів Геракліта у філософії Мартина Гайдеґера. Був висвітлений зв'язок між λόγος,, ζωή, φύσις та ψυχή у фрагментах Геракліта та поняттям Буття (das Sein) Мартина Гайдеґера. Виявляється подібність між Гайдеґеровим розумінням повсякденної мови як τέχνη (Technik) та розмежуванням між сакральним та профанним сенсом λόγος. Визначається тотожність між між λόγος, νόμος, ρυθμός Геракліта та Мовою Буття. Було показано, що λόγος Геракліта розуміється Гайдеґером корелятивно до німецького lesen – збирати (зокрема, збирати врожай, звідки й збірність тих образів, якими керується "смертний", адже вони "збираються", зображуються з речей, про які говорять. Для Гайдеґера λόγος і є Буттям, в якому з’єднується (einigt) усе існуюче тією мірою, якою воно є. Гераклітів λόγος, котрий Гайдеґер називає "мовою Буття" можна назвати вихідною пресупозицією монотеїзму, в сенсі віри й прагненні до першопорядку, першопринципу, та першості як єдиної Природи, яка визначає собою характер (Gepräge) речей.
Description
Keywords
Λόγος Геракліта, Мова Буття, Мартин Гайдеґер, антропоморфність λόγος та Природи, повсякденна мова, пресупозиція монотеїзму, магістерська робота
Citation