Ендогенні фактори інновацій моделі економічного зростання

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Домбровська, Ангеліна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню факторів, які ендогенно впливають на сукупну факторну продуктивність у моделі економічного зростання. Об’єктом дослідження виступає теорія ендогенного економічного зростання. Предметом дослідження є вплив фінансування НДДКР, трансферу технологій та прямих іноземних інвестицій як ендогенних факторів інновацій на економічне зростання розвинених країн та країн, що розвиваються. Мета дослідницького завдання полягає у тому, щоб статистично дослідити здатність розвинених країн та країн, що розвиваються, самим забезпечувати себе інноваціями, генерувати їх, а не імпортувати з інших країн, і розкрити відмінність між ними на основі цих розбіжностей. Кваліфікаційна робота викладена на 80 сторінках і містить вступ, 3 розділи, у яких наявні 3 таблиці та 12 рисунків, висновки, список використаних джерел із 58 найменувань та 10 додатків. У вступі визначається актуальність теми та проводиться короткий огляд поставленої задачі. У першому розділі узагальнено ключові теоретичні положення екзогенних та ендогенних неокласичних моделей економічного зростання, а також визначено і обґрунтовано вибір факторів, які стали ендогенними змінними економетричної моделі економічного зростання України. Другий розділ присвячений емпіричному аналізу інноваційних процесів, міжнародного трансферу технологій та прямих іноземних інвестицій в Україні, а також дослідженню впливу НДДКР, ТТ та ПІІ на економічне зростання України та різних країнах світу із використанням економіко-математичної моделі. У третьому розділі на основі проведеного аналізу трансферу технологій та прямих іноземних інвестицій визначено наявні проблеми та запропоновано шляхи удосконалення інноваційної та інвестиційної політик України для підвищення технологічного рівня, продуктивності, а відповідно економічного зростання національної економіки. У висновках проводиться аналіз проведеної роботи та отриманих результатів.
Description
Keywords
економічне зростання, ендогенне зростання, НДДКР, міжнародний трансфер технологій, прямі іноземні інвестиції, бакалаврська робота
Citation