Актові книги як джерело до реконструкції землеволодінь в Київському воєводстві XVI - XVII ст.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Authors
Задорожна, Оксана
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті здійснено спробу проаналізувати рівень збереженості судово-адміністративних книг Київського воєводства за XVI–XVII ст. та виявити можливості, що дозволяють реконструювати землеволодіння в цьому воєводстві.
Description
The article deals with an attempt of analyzing the conditions of safety of the juridical-administrative books of Kyivan Voyevodstvo of the 16 cc. The potential of this type of sources for the reconstruction of landownership in that Voyevodstvo is pointed out as well.
Keywords
Kyivan Voyevodstvo, Київське воєводство, Statement Books, актові книги, landownership, землеволодіння, межові акти, земський суд
Citation
Задорожна О. Ф. Актові книги як джерело до реконструкції землеволодінь в Київському воєводстві XVI - XVII ст. / Оксана Задорожна // Наукові записки : зб. пр. молодих вчених та аспірантів / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. - К. : [СПД Бичківський В. М.], 2009. - Т. 19, кн. 1 : [Матеріали конф. "Джерела локальної історії : методи дослідження, проблеми інтерпретації, популяризація", Київ, 29-30 верес. 2009 р.]. - С. 36-47.