Інновації як фактор економічного розвитку України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Неїжко, Катерина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Дана кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновку та списку використаних джерел. У вступі автор розглядає актуальність роботи, її мету, об’єкт та предмет. Також зазначаються основні дослідницькі завдання та методи дослідження, які були використані у роботі. У першому розділі розглядаються різні підходи до визначення таких понять як «інновація» та «інноваційна діяльність». До того ж, досліджується нормативно-правова база інноваційної діяльності в Україні. Зазначаються висновки про регуляторну систему інноваційної діяльності в країні. У другому розділі розглядаються позиції країн світу (у тому числі і Україна) у світових рейтингах за показниками інноваційної діяльності. Аналізуються статистичні дані щодо інноваційної та наукової діяльності України. Було зроблено висновки стосовно стану інноваційної сфери в країні. У третьому розділі, на основі проведеного дослідження, розглядається проблематика інноваційної сфери в Україні. Також у даному розділі зазначені рекомендації, які допоможуть покращити становище інноваційної економіки в країні. У висновках узагальнюються результати щодо виконаної роботи та зазначаються усі зроблені висновки та рекомендації щодо вирішення виявлених проблем в інноваційній сфері України.
Description
Keywords
інновація, інноваційна діяльність, фінансування, наукова діяльність, бакалаврська робота
Citation