Оцифрування як стратегія забезпечення збереженості особових фондів науковців: досвід Наукового архіву Національного університету “Києво-Могилянська академія”

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Authors
Сидорчук, Таїсія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Розвиток інформаційних технологій поставив на початку 2000-х років перед усіма науковими, освітніми та культурно-просвітницькими закладами питання про доцільність створення електронних копій в першу чергу унікальних історичних документів і пам'яток культури, які належать до вітчизняної і світової спадщини. Одне з головних завдань, що стоять сьогодні перед університетами, науковими, бібліотечними, архівними і музейними закладами, полягає у наданні дослідникам і всім бажаючим користувачам широкого доступу до історичних джерел, архівних документів і творів мистецтва. В той же час професійним обов'язком вищеназваних установ є забезпечити максимальне збереження довірених їм історико-культурних пам'яток, науково-творчих матеріалів і документів, створених у минулому. Тому проблема створення сприятливих умов для науково-дослідницької роботи і одночасно виконання вимоги збереження історико-культурної спадщини через використання сучасних інформаційних технологій є і залишатиметься надалі актуальною в діяльності всіх наукових і культурно-освітніх закладів.
The author undertakes іn her article the attempt to analyze the roІe and pІace of digitization in the whole process of preservation of archival documents and in the creation of the intellectual access to the materials of archival collection, that are keeping in the research archive of National University «Kiev Mohyla Асаdemу».
Description
Keywords
архівні документи, оцифрування, збереження, archive document, digital сору, preservation
Citation
Сидорчук Т. М. Оцифрування як стратегія забезпечення збереженості особових фондів науковців: досвід Наукового архіву Національного університету “Києво-Могилянська академія” / Таїса Сидорчук // Інформаційно-документальні комунікації в глобалізованому світі: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 березня 2013, м. Київ, Україна / редкол.: Тюрменко І. І.… [та ін.]; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. - К.: НАУ, 2013. - С. 86-87.