Рукописні колекції з історії Чернігівської єпархії у музеї Церковно-археологічного товариства при Київській духовній академії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Гейда, Ольга
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Незадовільний стан церковних старожитностей на теренах Чернігівській єпархії у XIX ст. непокоїв місцевих науковців та свягценослужителів. Численні некваліфіковані перебудови об’єктів церковної архітектури, недбале ставлення до архівів, знищення старовинного церковного начиння призводили до безповоротної втрати пам’яток місцевої церковної історії. На II Всеросійському Археологічному з’їзді у 1871 р. було ухвалено "Проект мер для сохранения памятников старины", згідно з яким територію Російської імперії розподілили на 17 археологічних округів, центрами яких мали стати місцеві наукові товариства з повноваженнями збирання, збереження та вивчення пам’яток старовини. Чернігівська губернія приписувалася до Київського археологічного округу, а його центральними науковими установами оголошувалися Історичне товариство Нестора-літописця та Церковно-археологічне товариство при Київській духовній академії (далі - ЦАТ). За браком у тогочасному Чернігові власного наукового осередку церковні старожитності належало передавати до музейних колекцій Києва.
Description
Keywords
історія, рукописні колекції, рукописи, Чернігівська єпархія, музей Церковно-археологічного товариства, стаття
Citation
Гейда О. Рукописні колекції з історії Чернігівської єпархії у музеї Церковно-археологічного товариства при Київській духовній академії / Ольга Гейда // Шлях у чотири століття : матеріали Міжнародної наукової конференції "AD Fontes - до джерел" до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії, 12-14 жовтня 2015 року / [наук. ред. Н. Яковенко ; упоряд. Н. Шліхта] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - Київ : [НаУКМА], 2016. - С. 166-176.