Моделі комунікативної раціональності в критичній соціальній теорії Юрґена Габермаса

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-09-13T12:12:13Z
Authors
Дмитренко, Ксенія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Магістерська робота присвячена розглядові критичної соціальної теорії Юрґена Габермаса, – її основних понять та становлення. В контексті Габермасової творчості можна виокремити два типи соціальної критики, – рефлексійну та комунікативну. Обидві теоретичні побудови спираються на модель нормативно-емпіричної дисципліни, проте якщо в першій головну роль відіграє герменевтична складова, то у другій, – нормативно-трансцендентальна.
Description
The research investigates the formation and key concepts of the critical social theory of Jürgen Habermas. It is possible to distinguish two types of social critique in the context of Habermas’ philosophy – a reflexive one and a communicative one. Both theoretical constructs are based on the model of normative-empirical science. However, if the main role in the reflexive critique belongs to its hermeneutical component, in the communicative one it is shifted to a normative-transcendental level.
Keywords
критична соціальна теорія, Габермас Юрґен, пізнавальний інтерес, комунікативна дія, дискурс, система, життєсвіт, critical social theory, Habermas Jürgen, cognitive interest, communicative action, discourse, system, life-world, магістерська робота
Citation