Індивідуально-авторська теонема як різновид лексичного новотвору

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Корнійчук, Яна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У роботі окреслено передумови виникнення нової міжгалузевої дисципліни - теолінгвістики; проаналізовано поняття теонема; здійснено спробу введення до наукового обігу нового поняття - індивідуально-авторська теонема; виокремлено основні лексико-тематичні групи ІАТ.
In this research have been determined the preconditions of the new inter-branch science theolinquistics; the definition of theonema has been analysed; the introduction into the science a new definition – individual author’s theonema was tried; the main lexical thematic groups of IAT have been selected.
Description
Keywords
теолінгвістика, релігійна лексика, теонема, індивідуально-авторська теонема, тези конференції, theolinquistics, religious vocabulary, theonema, individual author’s theonema
Citation
Корнійчук Я. Індивідуально-авторська теонема як різновид лексичного новотвору / Яна Корнійчук // Мовний простір слов'янського світу : тези доповідей ІV Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ, 2018. - С. 23-25.