Бенчмаркінг наукових журналів у галузі бібліотекознавства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Назаровець, Сергій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У роботі представлено порівняльний аналіз вибраних наукових журналів у галузі бібліотекознавства. Основою для його проведення слугували результати онлайн-опитувания вітчизняних фахівців бібліотечної справи щодо важливих чинників, якими вони керуються у процесі вибору журналу для публікації результатів наукових досліджень. Отримані дані дають змогу краще зрозуміти мотиви та очікування українських спеціалістів бібліотечної справи від фахової періодики, а також допоможуть редакціям бібліотекознавчих журналів поліпшити якість сервісів видань для заохочення провідних авторів галузі. Запропонована методика порівняння наукових журналів може бути використана редакційними колегіями та інституційними службами підтримки наукових часописів з інших академічних дисциплін для побудови ефективних стратегій розвитку власних видань.
The paper presents a comparative analysis of selected scientific journals in the field of library science. The analysis is based on the results of an online survey of Ukrainian librarians about the important factors in the process of selecting a journal to publish the results of scientific researches. The obtained results allow better understanding the motives and expectations of the Ukrainian librarians from professional periodicals and. thereby, provide information for editorial offices of library science journals to improve the quality of publication services for attracting the best authors of the industry. The proposed methodology for comparing scientific journals can be used by editorial boards and institutional departments of support scientific journals from other academic disciplines in order to build effective strategies for the development of their own publications.
Description
Keywords
науковий журнал, бібліотекознавство, опитування, бенчмаркінг, Україна
Citation
Назаровець Сергій Андрійович. Бенчмаркінг наукових журналів у галузі бібліотекознавства / Сергій Назаровець // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал. - 2017. - № 7. - С. 23-27.