"Щоденні нотатки" київського протоієрея Модеста Залеського з колекції Національного музею історії України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Яременко, Максим
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
В рукописній колекції НМІУ зберігається великий манускрипт – щоденні нотатки київського щекавицького священика Модеста Залеського (1807–1880). У цій розвідці подано загальну характеристику згаданого джерела, а також уточнено дані про автора, який від 1845 р. служив у цвинтарному храмі. В рукописній книзі згадано майже 800 імен, вона є джерелом для реконструкції і подільського некрополя, і окремих біографічних даних про мешканців Нижнього міста. Також рукопис фіксує астрономічні, гідрометеорологічні дані; інформує про життя Києва у XIX ст., зокрема церковне; вказує, на що звертав увагу пересічний представник міського духовенства і що для нього було важливим.
The collection of manuscripts of the National Museum of Ukrainian History stores the large scroll – everyday notes, written by Kyivan Shchekavytsia priest Modest Zaleskyi’s (c. a. 1807–1880).This study gives the general description of the given source. The study clarifies the biographical data of the author, who served in the cemetery church from 1845. The handwritten book contains about 800 names; it is a source for the reconstruction of the Podolian necropolis and separate biographical data on the Lower Town’s inhabitants. The manuscript also records astronomical, hydrometeorological data, facts from the Kyivan life of the 19th century (including church events); points out the important facts, to which the average representative of the city clergy paid attention.
Description
Keywords
Національний музей історії України, Київ XIX ст., Щекавицька церква Всіх святих, києво-подільський некрополь, київське духовенство, стаття, the National museum of Ukrainian history, Kyiv of the 19th century, Shchekavytsia All Hallows Church, Kyivan Podolian necropolis, Kyivan clergy, article
Citation
Яременко М. В. "Щоденні нотатки" київського протоієрея Модеста Залеського з колекції Національного музею історії України / Яременко Максим Васильович // Науковий вісник Національного музею історії України : збірник наукових праць. - 2018. - Вип. 3. - С. 299-305.