Гетьманські збройні формування під час облоги Києва (листопад-грудень 1918 р.)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Колесник, Андрій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Робота присвячена гетьманським збройним формуванням під час облоги Києва в період Антигетьманського повстання листопада-грудня 1918 року. Головною метою дослідження є опис та аналіз сторінок з історії військових та добровольчих частин того періоду. Кваліфікаційна робота не є першим комплексним дослідженням з цієї тематики, проте вона суттєво глибше розглядає підняті раніше проблеми та за рахунок залучення нових джерел та матеріалів відкриває нові горизонти в дослідженні. Для розкриття теми було залучено архівні матеріали ЦДАВО та ЦДІАК, комплекс его-джерел та історіографію, дотичну до теми дослідження. З метою поглибленого вивчення, вперше вводяться в науковий обіг окремі джерела і документи, як архівні, так і з періодичних видань. У роботі охарактеризовано джерельну та історіографічну бази. Здійснений в роботі аналіз історіографічної складової дослідження розглядає менш відомі сторінки сьогоденних і попередніх праць з цієї тематики. В тексті також коротко викладено пов’язані з облогою Києва епізоди Антигетьманського повстання та надано загальні відомості про події того часу. В основній частині було охарактеризовано формування військових структур, їхню діяльність, участь в бойових діях та побутові аспекти. Дослідження також міститьаналіз структури, перебігу організації, озброєння, дислокації, морального стану та рівня підготовки. В результаті у роботі було представлено розгалужену мережу збройних формувань, підпорядкованих Гетьману та Військовому міністерству, що захищали гетьманський Київ наприкінці 1918 року, їхню потенційну та фактичну роль у цих подіях, чинники та фактори, які впливали на рівень залученості до безпосередніх боїв. Дослідження військових та добровольчих підрозділів дає змогу створити певні уявлення про українські збройні формування того часу. За підсумками дослідження можна зрозуміти складність проблематики тогочасних військових формувань: виклики підпорядкування, складнощі з кадровим та матеріально-технічним забезпеченням, вплив національного та соціального вимірів повстання на моральний дух та лояльність до гетьманської влади. Зрештою, праця розширює історіографічну базу, що стосується теми гетьманських формувань як періоду Антигетьманського повстання, так і загалом часів Української Держави 1918 року.
Description
Keywords
Антигетьманське повстання, Київ, українські збройні формування, бакалаврська робота
Citation