Бозе-ейнштейнiвська конденсацiя у системi взаємодiючих бозонiв при скiнченних температурах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Анчишкін, Дмитро
Мішустін, І.
Сташко, О.
Журавель, Д.
Штокер, X.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Термодинамічні властивості системи взаємодіючих бозонів при скінченних температурах та нульовому хімічному потенціалі є об’єктом дослідження в рамках наближення середнього поля, яке моделюється у вигляді потенціала Скірма. Вважається, що середнє поле містить як притягуючу компоненту, так і відштовхуючу. Отримано самоузгоджені співвідношення між середнім полем та термодинамічними функціями. Показано, що коли притягання є досить сильним, то система має фазовий перехід першого роду, при якому виникає бозе-конденсат. Конденсована фаза характеризується постійною загальною густиною частинок. Показано, що при критичній температурі густина енергії має стрибок.
Thermodynamical properties of an interacting boson system at finite temperatures and zero chemical potential are studied within the framework of the Skyrme-like mean-field toy model. It is assumed that the mean field contains both attractive and repulsive terms. Self-consistency relations between the mean field and thermodynamic functions are derived. It is shown that, for sufficiently strong attractive interactions, this system develops a first-order phase transition via the formation of a Bose condensate. An interesting prediction of the model is that the condensed phase is characterized by a constant total density of particles. It is shown that the energy density exhibits a jump at the critical temperature.
Description
Keywords
газ піонів, фазовий перехід, конденсат, стаття, pion gas, phase transition, condensate, article
Citation
Бозе-ейнштейнiвська конденсацiя у системi взаємодiючих бозонiв при скiнченних температурах / Д. Анчишкiн, I. Мiшустiн, O. Сташко, Д. Журавель, Х. Штокер // Український фізичний журнал. - 2019. - Т. 64, № 12. - С. 1110-1116.