Проблеми екології та клімату на сторінках журналу "Юный натуралист" (1970-ті - початок 1990-х рр.)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Попова, Тетяна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Кваліфікаційна робота є комплексним дослідження розкриття проблем екології та клімату на сторінках радянського періодичного видання для школярів "Юный натуралист". Проаналізовано кількість матеріалу, стосовно даних тем в журналі по роках, виявлені найбільш поширені думки. Встановлено ставлення в Радянському союзі до екології через призму трансляції інформації для дітей. Зроблено порівняння матеріалу із науковим періодичним виданням "Природа". Для розкриття теми були використані усі випуски журналу "Юный натуралист" з 1971 по 1991 роки та контент-аналітичне дослідження журналу "Природа" за цей самий період. Був залучений метод контент-аналізу, що дозволило виокремити окремі паттерни та з’ясувати конкретні теми, котрі на сторінках видання підіймались найчастіше, також з’ясувати динаміку звернення до тем екології та клімату. Щодо використанні історіографії, вона в основному складається з доробків вчених в галузі environment history, праць стосовно екологічного законодавства СРСР та літератури, яка б розкривала історичний контекст. Дане дослідження дозволяє охарактеризувати наміри та ставлення до екології, котре не де юро, а де факто доносилось до нового покоління. Таким чином, в результаті нашого дослідження ми з’ясували важливість тем екології та клімату в Радянському союзі, з’ясували до яких паттернів звертались найбільше. Окрім того, визначили виховну функцію, власне «екологічних статей» у даному періодичному виданні. Та з’ясували вплив політики гласності на тональність статей та теми, котрі піднімались в часи перебудови.
Description
Keywords
екологія, клімат, "Юный натуралист", "Природа", журнал, контент-аналітичне дослідження, метод контент-аналізу, історіографія, "екологічні статті", бакалаврська робота
Citation