Assessing skills on the LPC-integrating the clinical component

Loading...
Thumbnail Image
Date
2001
Authors
Grimes, Richard
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавничий дім "KM Academia"
Abstract
Why should skills be assessed using a clinical or hands-on component in the context of the LPC? According to the College’s LPC Definitive Document the programme's assessment regime is designed to: hold a proper balance between a knowledge of substantive law and procedure and the skills necessary to apply that,....in a practical context. We give high priority to application of knowledge We also believe that the regime should offer scope for assessing the guality of independent learning.... p. 130, 1996 (emphasis added; The College’s commitment to clinical legal education as an effective teaching and learning methodology, delivered in a pro bono setting has been widely publicised. The introduction of experiential learning has been well received by staff, students, clients and the wider community. By moving towards the assessment of clinicai work a number of specific outcomes can be achieved that complement the College's course objectives in general as well as supporting the pro bono development in particular The first stage in this process is the assessment of skills. Giving student credit for skills performances in the Legal Advice Centres would: subject to the meeting of clearly stipulated criteria, reward students for the, often considerable, effort put into clinical work, relieve the assessment burden elsewhere on the course through the substitution of the skills assessment in Legal Advice Centre work for the skills assessments taken on the conventional programme, provide an enhanced learning opportunity for students through the emphasis on self directed and applied study. A longer term objective is to develop the assessment regime so that the students knowledge of the substantive law and procedure, as well as their legal (and transferable) skills fall to be assessed. This is likely to take the form of a freestanding elective with appropriate learning outcomes and assessment criteria. The extent to which the existing electives and compulsory subjects can take advantage of a clinical dimension is also being explored. This paper sets out a proposal for pilot assessment projects — one of which will be unassessed and the other, if approved by the Law Society, will be assessed for the period of the pilot.
Description
Матеріал виступу на Міжнародній конференції "Практичні проблеми юридичної освіти України в контексті європейської інтеграції", Київ, Україна, 20 вересня 2001 р. (текст подано українською та англійською мовою). Навіщо потрібна робота в юридичних консультаціях або практика для оцінки одержаних професійних навичок у контексті курсу юридичної практики [Legal Practice Course] (LPCJ? Згідно з регулятивним документом курсу LPC, який пропонується Коледжем, система оцінювання, передбачена навчальною програмою, спрямована на підтримання належної рівноваги між знанням матеріального права та професійною майстерністю і знанням процесуальних норм, які необхідні для застосування матеріального права... у практичному контексті. Ми приділяємо найбільшу увагу практичному застосуванню знань... Ми вважаємо також, що система оцінювання повинна забезпечувати можливості оцінки якості самостійного навчання, Використання Коледжем навчальної практики в юридичних консультаціях як ефективної методології викладання та засвоєння знань, що передаються студентам на громадських засадах, одержало широке застосування. Впровадження навчання на власному досвіді було позитивно сприйняте педагогічним колективом, студентами, клієнтами та широкою громадськістю. Рухаючись у напрямку оцінки роботи, виконаної в юридичній консультації, можна одержати ряд конкретних результатів, що в загальному аспекті доповнюють цілі та завдання навчального курсу, який пропонується Коледжем, а зокрема — сприяють розвитку сфери послуг на громадських засадах. Перша стадія цього процесу полягає в оцінці професійних навичок. Одержання студентами оцінок за навички роботи в юридичних консультативних центрах дозволить: за умови додержання чітко визначених оцінювальних критеріїв винагороджувати студентів за зусилля, нерідко досить значні, вкладені у роботу в юридичній консультації; полегшувати тягар виконання будь-яких інших завдань у рамках курсу юридичної практики шляхом заміни методик оцінювання одержаних професійних навичок, які використовуються у звичайній навчальній програмі, а також оцінюванням навичок роботи у юридичному консультативному центрі; забезпечувати студентам можливість поглибленого вивчення предмета, наголошуючи на самостійному навчанні та вивченні предмета на практиці. Віддаленішою метою є розробка системи оцінювання, яка б дозволяла оцінювати знання студентів з матеріального права та процесуальних норм, а також їхні професійні навички юридичної (та еквівалентної) діяльності. Скоріше за все, така система матиме форму окремої дисципліни за вибором студента з відповідними очікуваними результатами навчання та оцінювальними критеріями, також досліджується, наскільки практичний аспект навчальної програми може бути корисним для існуючих обов'язкових навчальних дисциплін та дисциплін за вибором студента. У цій статті висловлюється пропозиція щодо впровадження двох експериментальних проектів оцінювання студентів, один з яких не зараховуватиметься до оцінки компетентності студента, а другий, якщо його буде ухвалено Товариством юристів, оцінюватиметься протягом періоду чинності експериментального проекту.
Keywords
Legal Practice Course, programme's assessment regime, assessing, conference materials, юридичні консультації, курс юридичної практики, система оцінювання, система оцінювання, експериментальні проекти оцінювання студентів
Citation
Grimes R. Assessing skills on the LPC-integrating the clinical component / Richard Grimes // Практичні проблеми юридичної освіти України в контексті європейської інтеграції : матеріали Міжнародної конференції, Київ, Україна, 20 вересня 2001 р. : виступи та доповіді учасників = Practical problems of legal education of Ukraine in the context of European integration / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" ; М-во у справах міжнародного розвитку Великої Британії. - Київ : Видавничий дім "KM Academia", 2001. - C. 47-54.