Становлення спорту в українських містах Російської імперії на зламі XIX-XX століть

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Муратова, Людмила
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Кваліфікаційна робота мала на меті простежити, як відбувалося становлення спорту в українських містах, з’ясувати його види та визначити, яке місце він посідав у повсякденному житті містян. Дану проблему ми вирішили проаналізувати через призму популяризації спорту, культури здорового тіла в суспільстві і участі представників Російської імперії у відродженні Олімпійського руху. Для розкриття теми ми залучили як історіографічну, так і джерельну бази. Остання кладається, в більшості, з періодичних видань, зокрема, ми залучили такі журнали: "К спорту!", «Русский спорт», "Циклист" та інші. В історіографії ж ми спиралися на дослідження Валентини Шандри та Олени Аркуши, Олексія Лях-Породька, Володимира Кулікова, Сергія Бубки та інших. В результаті, завдяки опрацюванню періодики і літератури, ми змогли з’ясувати умови та причини популярності спортивного руху, проаналізувати спорт як одну із складових повсякденного життя серед багатьох різних категорій містян, і показати роль спортивних змагань в Російській імперії тапоза її межами. Наприклад, ми описали висвітлення Олімпійських змагань, участі спортсменів та представників з імперії у них, а також події 1913 року (Перша Російської Олімпіади у м. Києві та підготовку до неї) у тогочасній пресі. Також дослідили думки експертів-лікарів щодо різних вправ, створених для підтримання здорового і міцного тіла, і методик залучення дітей до фізичної культури. Сфокусували увагу на проникненні спортивного руху в українські міста Російської імперії, а також розглянули проблему введення фізкультури і спортивних занять до навчальних закладів.
Description
Keywords
спорт в українських містах, історіографія, фізична культура в пресі, бакалаврська робота
Citation