Смерть у антропології Антіохійської школи

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Морозова, Дарія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено уявленням про смерть у богословській антропології Антіохійської школи, грецькомовного патристичного осередку у Сирії. Розгляд в єдиному контексті доробку різних богословів цієї школи, думку яких досліджують зазвичай окремо, дозволяє простежити специфічний підхід антіохійців до феномену смерті та розвиток їх ідей на цю тему. Спершу суто "вертикальні" погляди антіохійців на життя, смерть і воскресіння як Божі дари конкретній людині (сщмч. Ігнатій, свт. Феофіл) поступово поєднуються з класичними ""горизонтальними" уявленнями про ""природне безсмертя". На перетині цих бачень формується антропологічна концепція "двох катастаз" Феодора Мопсуестійського, з якої виростає етичне вчення свт. Йоана Золотоуста і Феодорита Кирського про страх смерті як рушій цивілізації і як педагога свободи. На цю ж онтологічну канву спирається антіохійська психотерапія депресії, спричиненої смертю близьких.
The article is devoted to the concept of death in the Theological Anthropology of the Antiochian School, a Greek-speaking patristic center in Syria. Considering the work of various theologians of this school, whose views are usually studied separately, in a common framework, allows us to define the specific approach of the Antiochian thinkers to the phenomenon of death and the development of their ideas on this topic. Primarily "vertical" views of the Antiochians on life, death and resurrection as God's gifts to a particular person, are later synthesized with classical "horizontal" representations of "natural immortality." At the intersection of these visions Theodore of Mopsuestia introduces an anthropological conception of the “two states”. It becomes a basis for the ethical doctrine of St. John Chrysostome and Theodoret, where the fear of death is viewed as a motive of civilization and as a teacher of freedom. The same ontological basis provides the Antiochian psychotherapy of depression caused by the death of relatives.
Description
Keywords
смерть, патристика, Антіохійська школа, стаття, death, Patristics, Antiochian school
Citation
Морозова Д. С. Смерть у антропології Антіохійської школи / Морозова Д. С. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Гуманітарні студії. - 2018. - Вип. 295. - С. 135-142.