Лексико-семантичне поле "мистецтво" в українській та англійській мовах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Ходасевич, Ганна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Доповідь присвячено розгляду лексико-семантичних полів "мистецтво"/"art" в українській та англійській мовах. Було проаналізовано та порівняно структуру зазначених полів. Окрім того, було здійснено зіставний аналіз семного складу ядерних зон лексико-семантичних полів "мистецтво"/"art" в українській та англійській мовах.
This writing is devoted to consideration of lexico-semantic fields "мистецтво"/"art" in Ukrainian and English languages. In this work was analyzed the structure of the following fields. Also, there was compared the sems that belong to the cores of lexico-semantic fields "мистецтво"/"art" in Ukrainian and English languages.
Description
Keywords
лексико-семантичне поле, лексема, сема, мікрополе, ядро, тези конференції, lexical-semantic field, lexeme, sem, microfield, core
Citation
Ходасевич Г. Лексико-семантичне поле "мистецтво" в українській та англійській мовах / Ганна Ходасевич // Мовний простір слов'янського світу : тези доповідей ІV Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ, 2018. - С. 59-61.