Приватна книжкова колекція Т. Балабушевич

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Копитова, Ольга
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті досліджено приватну книжкову колекцію доцента кафедри історії Національного університету "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА) Т. Балабушевич у Науковій бібліотеці НаУКМА. Зібрання віддзеркалює особисті та наукові інтереси власниці, свідчить про її загальну ерудованість, тривалі академічні пошуки й творчі зв'язки з іншими вченими. Бібліотека охоплює не лише художню літературу, а й видання зі всесвітньої та вітчизняної історії, політології, економіки, географії, літературознавства. Подано загальну характеристику колекції, докладно розглянуто маргіналії, дарчі написи та екслібриси. З'ясовано, що зібрання здебільшого складають книги — 79% фонду, решту — періодичні видання та окремі статті, отримані з наукових журналів. Хронологічно колекція охоплює межі від 1905 до 2019 р. Її мовний склад доволі різноманітний, наявні видання російською, українською, польською, білоруською, іспанською, італійською, литовською, німецькою, словацькою, угорською, фінською, французькою та чеською мовами. У колекції репрезентовано книжки, надруковані видавництвами України, Росії, Польщі, СІЛА, Чехії, Великої Британії, Німеччини та інших країн. Визначено актуальність колекції як для дослідників всесвітньої історії, зокрема Східної Європи й України, так і для політологів та правників.
The article determines the main features of the personal book collection of T. Balabushevych, the associate professor of the Department of History of National University of "Kyiv-Mohyla Academy" (NaUKMA) in the NaUKMA Library. The book collection reflects the personal and scientific interests of the owner, testifies to her general erudition,. long academic search and creative connections with other scientists. The library contains not only fiction, but also publications on world and national history, political science, economics, geography, literary studies. The paper analyzes the general characteristics of the collection, margins, gift inscriptions and bookplates, which are described in detail. It was found that the collections are mostly book editions — 79% of the fund, the rest — periodicals and individual articles obtained from scientific journals. Chronologically, the collection covers the period from 1905 to 2019. Its language structure is quite diverse, available editions in Russian, Ukrainian, Polish, Belarusian, Spanish, Italian, Lithuanian, German, Slovak, Hungarian, Finnish, French and Czech. The collection includes books published by publishing houses in Ukraine, Russia, Poland, the USA, the Czech Republic, Great Britain, Germany and others. The relevance of the collection is determined for researchers of world history, as for the history of Eastern Europe and Ukraine, such as political scientists and lawyers.
Description
Keywords
книжкова колекція, приватна колекція, наукова бібліотека НаУКМА, Тетяна Балабушевич, Києво-Могилянська академія, історія, Україна, Східна Європа, стаття, book collection, private collection, NaUKMA Library, Tetiana Balabushevych, Kyiv-Mohyla Academy, history, Ukraine, Eastern Europe
Citation
Копитова О. О. Приватна книжкова колекція Т. Балабушевич / Ольга Копитова // Вісник Книжкової палати. - 2021. - № 2. - С. 40-45.