Формування людського капіталу в інноваційній економіці

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Клімчук, Катерина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Кваліфікаційна робота присвячена аналізу розвитку людського капіталу в інноваційній економіці України. Об’єктом дослідження є процес формування та розвитку людського капіталу в інноваційній економіці. Предметом дослідження в даній роботі є складові та фактори розвитку людського капіталу в інноваційній економіці. Мета роботи полягає в дослідженні теоретичних та практичних аспектів проблеми людського капіталу, особливостей його розвитку в сучасній інноваційній економіці України. У першому, теоретичному розділі було розглянуто визначення соціально-економічної категорії, такої як "людський капітал", характеристика його сучасного формування та причини, чому він життєво важливий для розвитку кожної країни. Крім того, ми розглянули історію виникнення, розвитку та формування людського капіталу. З цього розділу можемо зробити висновок, що людський капітал як соціально-економічна категорія є основою для використання економічних методів для аналізу різних явищ у таких сферах, як людська діяльність, які раніше належали до соціальних, демографічних, психологічних та інших галузей досліджень. У другому розділі представлений загальний аналіз особливостей функціонування та розвитку людського капіталу в Україні. Було досліджено особливості формування людського капіталу та управління ним і це дозволяє нам зробити такі висновки: формування людського капіталу починається до початку трудової діяльності людини і триває тривалий час; у процесі формування людського капіталу, є великі перешкоди, ці перешкоди будуть подолані або уникнути, що дозволить компанії поліпшити свої конкурентні позиції та прибуток. В третьому розділі проведено аналіз державних стратегій збереження та відтворення людського капіталу України, аналіз інвестицій у нього та обрано напрями розвитку людського капіталу. З цього розділу ми зробили висновок, що основний акцент ставиться на розвиток інноваційної інфраструктури, на формування ефективних інститутів і підвищення ефективності національної інноваційної системи. Такий "технічний" підхід до проблем економіки і недооцінка ролі людського капіталу не здатні забезпечити структурні зрушення, необхідні для сталого розвитку економіки і переходу до інноваційного розвитку. Одержані результати є свідченням того, що людський капітал відіграє дуже важливу роль у національній економіці. Якщо людський капітал не використовується, неможливо перейти на інноваційний шлях розвитку. Завдяки розвитку людського капіталу можна поліпшити конкурентоспроможність країни та підвищити ефективність виробництва, а його розвиток сприяє зростанню світової економіки.
Description
Keywords
людський капітал, інноваційна економіка, ринкова вартість, економічне зростання, бакалаврська робота
Citation