Стилістика порівняльних зворотів у романі Я. Бакалець, Я. Яріша "Із сьомого дна"

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Новосьолова, Альона
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті запропонована класифікація порівняльних зворотів роману Ярослава Яріша і Ярослави Бакалець "Із сьомого дна" із акцентом на структурну своєрідність лексики тропів, простежена стилістична можливість компаративних моделей. Диференційовано досліджувані елементи за семантикою і стилістичним навантаженням.
The article proposes the classification of comparative turns of the novel Yaroslav Yarish and Yaroslava Bakalets "From the seventh bottom" with an emphasis on the structural peculiarity of the vocabulary of the tracks, the stylistic possibility of comparative models is traced. The studied elements are differentiated according to semantics and stylistic loading.
Description
Keywords
порівняння, стилістика, лексика, забарвлення, тези конференції, comparison, stylistics, vocabulary, coloring
Citation
Новосьолова А. Стилістика порівняльних зворотів у романі Я. Бакалець, Я. Яріша "Із сьомого дна" / Альона Новосьолова // Мовний простір слов'янського світу : тези доповідей ІV Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ, 2018. - С. 34-36.